nové dotace na výměnu kotle za roky 2022 - 2023

poslední vlna dotací

ZAŽÁDAT

Vyhněte se pokutě až 50.000 Kč pro majitele kotlů na tuhá paliva, kteří promeškají termín a nestihnou výměnu starých kotlů včas. Využijte dotace a vyměňte Váš starý kotel!

Povinnost výměny kotlů na tuhá paliva je v zákoně ukotvena již téměř 10 let a za neplnění této povinnosti lze očekávat výrazné sankce. Poslední vlna dotací je téměř pro všechny žadatele, kteří vymění nevyhovující typ kotle za předschválený typ, doloží veškeré potřebné dokumenty a zejména včas a správně žádost podají! Důležité je, že není třeba hned kotel měnit, ale mít žádost alespoň zaevidovanou. Navíc pro včasné řešení hovoří i dlouhá dodací lhůta materiálu, která dnes může být až 1 rok.

Netrapte se byrokracií, napište nám a my Vám žádost vyřídíme. Jsme schopni zajistit kompletní administrativu spojenou s vyřízením dotace, ale také doporučit instalatéra, sehnat kotel či tepelné čerpadlo za výhodnější cenu, zajistit revizi a vše s tím spojené. Projdeme s Vámi podmínky, zkompletujeme přílohy, žádost vyplníme, zajistíme potřebné podpisy a následně vše podáme.

Aktuální stav: po ukončení posledního kola Kotlíkových dotací je stále otevřen program Nová zelená úsporám. Podmínky jsou obdobné a dotace na výměnu starých kotlů jdou až do výše 110.000 Kč. Doporučujeme začít s přípravou ještě dnes. Poptávka po materiálu i službách instalaterů každým dnem roste.

Overview

Ověřte si podmínky

Měníte zdroj tepla za schválený typ ze seznamu SVT? Spouští Vám kotel či tepelné čerpadlo oprávněná osoba? Máte potřebnou fotodokumentaci a veškeré povinné doklady?

Stihněte termín

Pokud výměnu starého zdroje tepla stále odkládáte, nyní již není na co čekat. Tyto dotace jsou již otevřeny naposledy, jde o poslední šanci ještě dotaci získat!

Zeptejte se

Nejste si některými podmínkami jisti, zeptejte se. Využijte kontaktní formulář níže a my se Vám obratem ozveme.

Co vše budete potřebovat?

V zásadě lze požadavky rozdělit na dvě části, respektive na části před podání a po podání žádosti. Více obě tyto části popisujeme níže. Pokud byste měli zájem, nezávazně nám napište a nic více již nemusíte řešit. Celým procesem Vás krok po kroku provedeme a vše potřebné zajistíme.

  1. Co je potřeba doložit pro žádost
  2. Co je potřeba doložit po výměně starého kotle

Co je potřeba doložit pro žádost:
formulář žádosti o podporu; doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně; doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován; fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.

Co je potřeba doložit po výměně starého kotle:
fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla; doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou; protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj); zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů; potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle; účetní doklady (faktury a bankovní výpisy).

speakers

Výše finanční podpory

K 31.8.2022 byl ukončen příjem žádostí do programu Kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti. Pro všechny, kteří nestihli do tohoto programu žádost podat, případně na něj neměli nárok, je zde aktuálně otevřený program Nová zelená úsporám. Zde je opět otevřena možnost žádat o dotaci na výměnu starých kotlů za nové kotle na dřevo/biomasu s ručním přikládáním, automatické kotle či tepelná čerpadla.

Výše dotace je vždy 50% z uznatelných nákladů, nicméně maximální výše dotace má stanoveny limity. Ve většině případů žadatelé obdrží 80.000 Kč za kotle na dřevo/peletky (ruční přikládání i automat) a 80-100.000 Kč za tepelné čerpadlo.

Postup krok za krokem

Váháte, zda si o příspěvek zažádat? Nevíte, zda máte na dotaci nárok? Nechcete řešit byrokracii a prokousávat se podmínkami výzvy?

program
Krok 1.1 příprava

Rozhodnutí a výběr nového zdroje tepla

Prvním a nejdůležitějším krokem je výběr nového zdroje vytápění. Napište nám, my k Vám přijedeme, případně Vám doporučíme některého z námi ověřených instalatérů a proberou se veškeré možnosti. Vybere se nejvhodnější nový zdroj tepla vzhledem k typu rodinného či bytového domu, počtu členů domácnosti a finančním představám. Po tomto kroku už nás čeká administrace žádosti a kompletace podkladů.

program
Krok 1.2 příprava

Kompletace podkladů

Projdeme spolu aktuální zdroj tepla, udělá se fotodokumentace, zajistí se kontrola technického stavu a emisní třídy. Zároveň zajistíme doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti a další potřebné přílohy.

program
Krok 1.3 příprava

Administrace žádosti

V momentě kdy je zkompletováno, přecházíme k administraci žádosti. Celou žádost kompletně připravíme, Vy si vše zkontrolujete, v případě souhlasu žádost o dotaci podepíšete a následně ji buďto podáme či počkáme na výměnu stávajícího zdroje tepla za nový. Vše záleží na dohodě a vašich konkrétních představách.

program
Krok 2.1 přílohy

Kompletace příloh k novému zdroji tepla

Po kompletaci žádosti je potřeba se domluvit s instalatérem na koupi nového zdroje tepla a termínu instalace. Průběžně je potřeba zajistit fotodokumentaci nového zdroje tepla, doklad o instalaci a uvedení do provozu od oprávněné osoby, protokol o revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj) a zprávu o montáži oprávněnou osobou.

program
Krok 2.2 přílohy

Likvidace starého kotle, vyúčtování

Již se pomalu blížíme k závěru. Nyní je potřeba zajistit ekologickou likvidaci kotle a potvrzení doložit na krajský úřad. Zároveň se dle podmínek výzvy zkompletují veškeré způsobilé náklady a vše se k žádosti přiloží.

program
Krok 2.3 poptávka

Napište nám či zavolejte

Proč se nám ozvat? Probereme s Vámi vyši příspěvku, který můžete získat a ověříme ostatní podmínky (typ stávajícího zdroje, způsobilé náklady, uznatelnost vybraného nového zdroje a další.). Následně se sami rozhodnete, zda žádost podávat či nikoliv. Ke kontaktu využijte např. tento kontaktní formulář.

program
Krok 3.1 žádost

Dohoda o podmínkách

Nechceme žádné poplatky předem, žádné pevné částky apod. Pokud budete chtít, abychom Vám žádost vyřídili, domluvíme se na výši provize a na tu nám vznikne nárok až v okamžiku, kdy budete mít příspěvek na účtě. To je docela férové, co myslíte?

program
Krok 3.2 žádost

Vypracování žádosti

Obratem se pustíme do práce a kompletně Vám vypracujeme žádost, včetně všech příloh a případných čestných prohlášeních. Následně společně tuto žádost odešleme. Pokud budete chtít, rádi Vám též zajistíme instalatéra, osobu oprávněnou k udělení revize a případně též také nový zdroj tepla za velmi zvýhodněných cenových podmínek od našich partnerů.

program
Krok 3.3 žádost

Odeslání žádosti

Nyní už je to pouze o vyčkání na rozhodnutí. Pokud bude žádost schválena, vyplacena či bude následně zpětně potřeba něco doložit, budeme stále ve spojení a řešit případné požadavky.

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Zašlete nám na Vás kontaktní údaje a my se Vám obratem ozveme s více podrobnostmi.

Již cca 10 let jsme měli všichni povinnost do 1.září 2022 vyměnit nevyhovující zdroje tepla. Nyní je tato lhůta o 2 roky prodloužena, ale zase nastává problém s dlouhou čekací lhůtou na materiál a instalatéra. Využijte včas podpor, na které máte nárok a vyhněte se pravděpodobným pokutám až do výše 50.000 Kč!

Rádi Vám budeme k dispozici a v případě Vašeho zájmu Vám celou žádost vyřídíme. Dotace na výměnu starých kotlů jsme schopni vyřídit přes kompletní administraci dotace až po zajištění veškerých potřebných náležitostí. V případě zájmu klientům zajišťujeme včetně dotace také prostřednictvím našich partnerů cenově zvýhodněné nové zdroje vytápení, ověřené instalatéry, revizní specialisty a kompletní instalace nových zdrojů vytápění.

Máte nějaké otázky?

Napište nám či zavolejte a probereme vše podrobněji. Čas ale rychle utíká, a pokud chcete o dotaci žádat, pospěšte si!

Aktuálně otevřené dotace nabízí částky do maximální výše 50% způsobilých nákladů.

Tyto částky jsou zároveň zastropovány dle zvoleného nového zdroje tepla. Pokud jde například o kotel na dřevo/peletky, většinou je výše dotace 80.000 Kč. U tepelného čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody jde nejčastěji o dotaci 100.000Kč. Zavolejte nám ještě nyní na 773 784 657 a rádi Vám celou přehlednou tabulku obratem pošleme.

Program Nová zelená úsporám a opatření na výměnu starých kotlů bylo spuštěno na přelomu září/říjen 2021.

Pro pochopení celého procesuje je vhodné uvažovat ve dvou časových rovinách. Nejprve kompletace žádosti, tedy doba kdy vybíráme nový zdroj tepla, dáváme dohromady fotodokumentaci a emisní dokumentaci stávajícího zařízení a připravujeme žádost k odeslání. Následně se přechází do druhé části, kdy se nový zdroj tepla pořizuje, instaluje, spouští, dává se dohromady opět jeho fotodokumentace, veškerá osvědčení a certifikace a také potvrzení o ekologické likvidaci starého zařízení. To vše je uzavřeno vyúčtováním veškerých nákladů, jejich doložení poskytovali dotace a žádostí o platbu, tedy o proplacení dotace.

Postatnou novinkou je rozšíření okruhu žadatelů. Nově mohou žádat od otaci kromě domácností také majitelé rekreačních objektů s trvalým bydlením a byty v bytových domech! Toto rozšíření je vnímáno velmi pozitivně a mezi těmito skupinami je již řada zájemců o dotaci a pravidelně přibývají další.

Jednoduchou odpovědí je cena, dostupnost materiálu a dostupnost služeb! Během covidu vzrostla cena materiálu několikanásobně a počty instalatérů také úplně nevzrůstají. Pokud to s dotací myslíte vážně, chcete si o ni zažádat a vyhnout se následným pokutám za porušení zákona, doporučujem se pustit do příprav ještě dnes. Napište nám na polanv@zelenakrava.cz či zavolejte na 773 784 657, vše s Vámi projdeme, poskytneme veškeré podrobné informace a v poklidu žádost včetně veškerých příloh připravíme a o dotaci společně zažádáme.

Naše odměna je závislá na složitosti žádosti. Nejčastěji máme odměnu rozdělenu do dvou fází. Na začátku 1.500 Kč při zahájení spolupráce a následně 5.000 Kč až v momentě, kdy máte dotaci na účtě a vše je úspěšně ukončeno. Přijde nám to takto férové a máme s tímto postupem výborné zkušenosti.

Kontakt

Pro více informací využijte jeden z vypsaných kontaktů níže, případně nám zanechte zprávu přes kontaktní formulář.

Václav Polan, ZelenáKráva s.r.o.

Husova 523

370 05, České Budějovice

Tel: +420 773 784 657

Kam dál?

Zajímáte se o životní prostředí? Plánujete výměnu kotle či budování rybníka? Budeme rádi, když se nám ozvete. Zaměřením naší firmy jsou dotace s přesahem do životního prostředí. Nejčastěji jde o dotace spravované MMR či SFŽP. Napište nám, zavolejte a projdeme si spolu vše, z čeho můžete čerpat.

Kontaktní formulář

Dlouho očekáváné dotace jsou otevřeny a vzhledem k blížícímu se termínu zákazu provozu starých kotlů a nedostatku materiálu, je třeba jednat rychle. Zažádejte si o dotaci včas, i pokud ještě nemáte vyměněno. Je důležité být v systému zaevidován a mít zde prostředky "zamluveny"

Je třeba jednat včas, celou žádost důkladně a správně vyplnit a doložit veškeré potřebné přílohy, certifikace, osvědčení a povinná potvrzení.

Pošlete nám nezávaznou poptávku, my se Vám obratem ozveme a probereme s Vámi veškeré varianty, které připadají v úvahu. Následné rozhodnutí bude pouze na Vás.

Napište nám